A Little More Riding Sweatshirt

Stallet ska vara en plats där man känner sig trygg, fritt för dömande. I ett stall har det ingen betydelse vem som kan rida bäst, vem som har dyrast utrustning, vems föräldrar som ställer upp mest och hur många tävlingar man gör på en månad. Det har heller ingen betydelse om vilken nivå man rider eller tävlar på. I stallet handlar det om djuren, hästarna.

Att vara en god hästmänniska och en god medmänniska. Vi delar alla kärleken till djuren och vi vet alla hur mycket tid det tar, hur mycket pengar det kostar och hur hårt jobb det ligger bakom. Tröjan är en påminnelse om att ska vi stötta och supporta varandra, att inte döma varandra och att påminna oss om att vi alla gör det bästa med det vi har. Den är en påminnelse om att lägga lite mer fokus på ridningen och hästen och inte så mycket på det omkring. I slutänden blir allting mycket roligare då. 

Brodyren är en symbol för att det går att blomma genom hårt motstånd. Likt en asfaltblomma. Det kvittar vilka svårigheter du står inför just nu, vilka förutsättningar du har eller vilken plats du befinner dig på. Du har makten att forma ditt liv utifrån hur du vill ha det. 

Och precis som att asfaltsblomman blommar ut trots att den växer på ett ställe där motståndet är hårt, så kan du också växa genom motstånd och blomma till den person du är ämnad till att vara.


/ Johanna 🤍